szyja

neck

Rzuciła mi się na szyję.
She threw her arms around my neck.
ʃɪ θruː hə ɑːmz əˈraʊnd maɪ nεk
Zapnij się pod szyję.
Button up (to the neck).
ˈbʌtn ʌp (tə ðə nεk)
Wyciągał szyję, żeby...
He craned/stretched his neck to...
hɪ kreɪnd/strεtʃt hɪz nεk tə