stanąć

stand up, get up, rise to one's feet

Stań z boku.
Stand aside.
stænd əˈsaɪd
Proszę stanąć w kolejce.
Join the queue/(AmE) line.
dʒɔɪn ðə kjuː/laɪn
Stanął mi zegarek.
My watch has stopped.
maɪ wɒtʃ hæz stɒpt
Stanął po mojej stronie.
He took my side.
hɪ tʊk maɪ saɪd
stanąć na własnych nogach
stand on one's own feet
stænd ɒn əʊn fiːt