staranie

efforts, endeavours

Nie udało się pomimo moich starań.
It failed despite all my efforts.
ɪt feɪld dɪˈspaɪt ɔːl maɪ ˈεfəts
Nie będziemy szczędzić starań...
We'll make every effort to...
wiːl meɪk ˈεvrɪ ˈεfət tə
usilne/intensywne starania
all-out/maximum effort
ɔːlaʊt/ˈmæksɪməm ˈεfət