wy

you

Wy o tym nie wiecie?
Don't you know?
dəʊnt juː nəʊ?
Wyślemy to do was.
We'll send it to you.
wiːl sεnd ɪt tə juː
Jaka jest u was teraz pogoda?
What is the weather like in your country now?
wɒt ɪz ðə ˈwεðə laɪk ɪn jɔː ˈkʌntrɪ naʊ?
Czy to się stało u was (w domu)?
Was it at your place?
wɒz ɪt æt jɔː pleɪs?
Jadę z wami.
I'm going with you.
aɪm ˈgəʊɪŋ wɪθ juː
Mogę się z wami zabrać?
Could you give me a lift?
kʊd juː gɪv miː ə lɪft?