plus

plus

Dwa plus dwa jest cztery.
Two and two are four.
tuː ænd tuː ɑː fɔː
Dostał czwórkę z plusem.
He got a B plus.
hɪ gɒt ə biː plʌs
Zajmie mi to plus minus godzinę.
It'll take me an hour, more or less.
ˈɪtl teɪk miː ən aʊəˌ mɔː ɔː lεs
plusy i minusy czegoś
advantages and disadvantages, pros and cons of sth
ədˈvɑːntɪdʒɪz ændˌdɪsədˈvɑːntɪdʒɪzˌ prəʊz ænd kɒnz
zmienić się na plus
change for the better
tʃeɪndʒ fə ðə ˈbεtə