powód

reason, (przyczyna) cause

Z jakiego powodu?
For what reason?
fə wɒt ˈriːzn?
Nie ma powodu do obaw.
There is no reason to worry.
ðεə ɪz nəʊ ˈriːzn tə ˈwʌrɪ
Musi mieć pan(i) ku temu dobry powód.
You must have a good reason for this.
juː mʌst hæv ə gʊd ˈriːzn fə ðɪs
Zrobił to całkiem bez powodu.
He did it for no reason at all.
hɪ dɪd ɪt fə nəʊ ˈriːzn æt ɔːl
Nie kłóćcie się z byle powodu.
Don't argue over petty things.
dəʊnt ˈɑːgjuː ˈəʊvə ˈpεtɪ θɪŋz
To jeszcze nie powód, żeby ją bić!
But it's not a reason to beat her!
bət ɪts nɒt ə ˈriːzn tə biːt hə!
Mecz został odwołany z powodu złych warunków pogodowych.
The match was called off due to bad weather.
ðə mætʃ wɒz kɔːld ɒf djuː tə bæd ˈwεðə
Nie bez powodu jest o nią zazdrosny.
He's jealous of her, and not without a reason.
hiːz ˈdʒεləs əv həˌ ænd nɒt wɪˈðaʊt ə ˈriːzn
z powodu czegoś
owing to, due to sth, by reason of sth
ˈəʊɪŋ təˌ djuː təˌ baɪ ˈriːzn əv
z błahego powodu
for some trivial reason
fə sʌm ˈtrɪvɪəl ˈriːzn
bez powodu
for no reason at all, for no apparent reason
fə nəʊ ˈriːzn æt ɔːlˌ fə nəʊ əˈpærənt ˈriːzn
z nieznanego powodu
for some unknown reason
fə sʌm ʌnˈnəʊn ˈriːzn