dotykać

touch

Nie dotykać!
Do not touch!
dʊ nɒt tʌtʃ!
Nie dotykaj mnie!
Don't touch me!
dəʊnt tʌtʃ miː!
Nie dotykajcie moich książek!
Don't touch my books!
dəʊnt tʌtʃ maɪ bʊks!
Ta choroba dotyka głównie dzieci.
This disease affects mainly children.
ðɪs dɪˈziːz əˈfεkts ˈmeɪnlɪ ˈtʃɪldrən