wziąć

take, get hold of, grab

Wzięła mnie za rękę.
She took me by the hand.
ʃɪ tʊk miː baɪ ðə hænd
Mam to wziąć ze sobą?
Shall I take it with me?
ʃæl aɪ teɪk ɪt wɪθ miː?
Mogę sobie wziąć jednego?
May I have one?
meɪ aɪ hæv wʌn?
Weź sobie.
Have one., Have some.
hæv wʌnˌ hæv sʌm
Wziął dzień wolnego.
He took one day off.
hɪ tʊk wʌn deɪ ɒf
Skąd to wziąłeś?
Where did you come by this?
wεə dɪd juː kʌm baɪ ðɪs?
Wezmę prysznic.
I'll take a shower.
aɪl teɪk ə ˈʃaʊə
Wezmę to. (poniosę).
I'll carry that., Let me carry that.
aɪl ˈkærɪ ðætˌ lεt miː ˈkærɪ ðæt
Wziął to do siebie.
He took it personally.
hɪ tʊk ɪt ˈpɜːsənəlɪ
Cholera mnie wzięła.
I flew into a rage., I was seized by anger.
aɪ fluː ˈɪntə ə reɪdʒˌ aɪ wɒz siːzd baɪ ˈæŋgə
Weźmy się za to.
Let's get down to it.
lεts gεt daʊn tə ɪt
Wziął to na serio.
He took it seriously.
hɪ tʊk ɪt ˈsɪərɪəslɪ
Wziął nogi za pas.
He took to his heels., He did a runner.
hɪ tʊk tə hɪz hiːlzˌ hɪ dɪd ə ˈrʌnə
Wzięła dwutygodniowy urlop.
She took two weeks holidays.
ʃɪ tʊk tuː wiːks ˈhɒlɪˌdeɪz
Proszę wziąć pod uwagę, że...
Take into account that..., Take into consideration that..., Allow for...
teɪk ˈɪntə əˈkaʊnt ðætˌ teɪk ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃən ðætˌ əˈlaʊ fə
Wziął mnie na bok i...
He took me aside and...
hɪ tʊk miː əˈsaɪd ænd
Wzięła na siebie obowiązek...
She took on the responsibility...
ʃɪ tʊk ɒn ðə rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ