prosty

straight, (łatwy) easy

To nie takie proste.
It's not that easy.
ɪts nɒt ðæt ˈiːzɪ
Po prostu idź tam i sam zobaczysz.
Just go there and you'll see.
dʒʌst gəʊ ðεə ænd juːl siː
To zadanie jest proste jak drut.
This task is a piece of cake.
ðɪs tɑːsk ɪz ə piːs əv keɪk
prosty jak drut
like a ramrod
laɪk ə ˈræmˌrɒd
prostak
country bumpkin/cousin, yokel, hillbilly, hick
ˈkʌntrɪ ˈbʌmpkɪn/ˈkʌznˌ ˈjəʊklˌ ˈhɪlˌbɪlɪˌ hɪk