szczyt

peak, summit

Weszliśmy na sam szczyt góry.
We ascended/climbed up to the top of the mountain.
wiː əˈsεndɪd/klaɪmd ʌp tə ðə tɒp əv ðə ˈmaʊntɪn
Będzie siedzieć u szczytu stołu.
He'll sit at the head of the table.
hiːl sɪt æt ðə hεd əv ðə ˈteɪbl
W godzinach szczytu ta ulica jest zakorkowana.
The street is jammed during rush hour(s).
ðə striːt ɪz ˈdʒæmd ˈdjʊərɪŋ rʌʃ aʊə(εs)
Ta decyzja została podjęta na szczycie Unii Europejskiej.
The decision was made at the EU summit.
ðə dɪˈsɪʒən wɒz meɪd æt ðiːˌiːˈjuː ˈsʌmɪt
w szczycie sezonu (urlopowego itp.)
in the peak/high season
ɪn ðə piːk/haɪ ˈsiːzn