przestrzegać

czegoś abide by sth, obey, observe sth

Musicie przestrzegać reguł.
You must abide by the rules.
juː mʌst əˈbaɪd baɪ ðə ruːlz
Należy przestrzegać ograniczenia prędkości.
You must observe the speed limit., You must do the speed limit.
juː mʌst əbˈzɜːv ðə spiːd ˈlɪmɪtˌ juː mʌst dʊ ðə spiːd ˈlɪmɪt
Należy przestrzegać prawa.
The law must be obeyed.
ðə lɔː mʌst biː əˈbeɪd
Przestrzegał mnie przed tym.
He warned me against it.
hɪ wɔːnd miː əˈgεnst ɪt
przestrzegać prawa
abide by the law, respect the law
əˈbaɪd baɪ ðə lɔːˌ rɪˈspεkt ðə lɔː