zdecydować

decide, make a decision

Już zdecydowaliśmy.
We've decided.
wiːv dɪˈsaɪdɪd
Sąd orzekł na jej korzyść.
The court ruled in her favour.
ðə kɔːt ruːld ɪn hə ˈfeɪvə
Zdecydowałem inaczej.
I've changed my mind.
aɪv tʃeɪndʒd maɪ maɪnd
Możecie sami zdecydować.
You are free to decide/choose.
juː ɑː friː tə dɪˈsaɪd/tʃuːz
Co zdecydowaliście w sprawie...?
How did you decide on...?
haʊ dɪd juː dɪˈsaɪd ɒn?