humor

humour, (nastrój) mood

Jest dzisiaj w złym humorze.
She's in a bad mood today.
ʃiːz ɪn ə bæd muːd təˈdeɪ
Ma dziwne poczucie humoru.
He has a peculiar sense of humour.
hɪ hæz ə pɪˈkjuːlɪə sεns əv ˈhjuːmə
To mi poprawiło humor.
It lifted my spirits.
ɪt lɪftɪd maɪ ˈspɪrɪts
Nie ma za grosz poczucia humoru.
He has no sense of humour.
hɪ hæz nəʊ sεns əv ˈhjuːmə