dozwolony

allowed, (prawnie) lawful, legal

To niedozwolone.
It is not allowed.
ɪt ɪz nɒt əˈlaʊd
Przekroczył dozwoloną prędkość.
He sped., He exceeded the speed limit.
hɪ spεdˌ hɪ ɪkˈsiːdɪd ðə spiːd ˈlɪmɪt
dozwolony od osiemnastu lat
(for) adults only, X-rated
(fə) ˈædʌlts ˈəʊnlɪˌ εksˈreɪtɪd