wreszcie

finally, at last

Kiedy wreszcie zmądrzejesz?
When will you grow up?
wεn wɪl juː grəʊ ʌp?
Przestań wreszcie narzekać.
Stop complaining., Stop being a complainer.
stɒp kəmˈpleɪnɪŋˌ stɒp ˈbiːɪŋ ə kəmˈpleɪnə
Idź już wreszcie!
Get off/away!, Clear off!
gεt ɒf/əˈweɪ!ˌ klɪə ɒf!
No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego!
Now you're talking!
naʊ jʊə tɔːkɪŋ!