przyznać

admit, (nagrodę itp.) award, grant

Przyznaję, że popełniłem błąd.
I admit I made a mistake.
aɪ ədˈmɪt aɪ meɪd ə mɪˈsteɪk
Przyznaję, że jest dobry.
I admit that he's good.
aɪ ədˈmɪt ðæt hiːz gʊd
Trzeba mu to przyznać.
One must hand it to him.
wʌn mʌst hænd ɪt tə hɪm
Przyznała mi rację.
She conceded that I was right.
ʃɪ kənˈsiːdɪd ðæt aɪ wɒz raɪt
Otwarcie przyznaje, że jest komunistą.
He's a self-confessed communist.
hiːz ə sεlfkənˈfεst ˈkɒmjʊnɪst
Muszę przyznać, że...
I must admit that...
aɪ mʌst ədˈmɪt ðæt
Jak sama przyznała...
By her own admission...
baɪ hə əʊn ədˈmɪʃən
Musisz przyznać, że...
You have to admit that...
juː hæv tə ədˈmɪt ðæt