wyjechać

skądś dokądś leave sth for sth, (form.) depart from/for sth

Wyjechał z miasta.
He left the town.
hɪ lεft ðə taʊn
Wyjechali na urlop.
They left for holiday.
ðeɪ lεft fə ˈhɒlɪˌdeɪ
Jutro wyjeżdżam.
I'm leaving tomorrow.
aɪm liːvɪŋ təˈmɒrəʊ
Wyjechał z ojczyzny do Stanów Zjednoczonych.
He left his country for the USA.
hɪ lεft hɪz ˈkʌntrɪ fə ðəˌjuːεsˈeɪ