zgodnie

z czymś in accordance with sth, (w zgodzie) in harmony

Nie wszystko poszło zgodnie z planem.
It didn't work out as planned.
ɪt ˈdɪdnt wɜːk aʊt əz ˈplænd
zgodnie z oczekiwaniami
as expected
əz ɪkˈspεktɪd
zgodnie z prawem
according to the law, under the law
əˈkɔːdɪŋ tə ðə lɔːˌ ˈʌndə ðə lɔː
zgodnie z zasadami
in accordance with the rules
ɪn əˈkɔːdəns wɪθ ðə ruːlz