obok

nearby, (w sąsiednim budynku) next door

Jego pokój jest obok.
His room is next door.
hɪz ruːm ɪz nεkst dɔː
Stałem (tuż) obok.
I stood nearby.
aɪ stʊd ˈnɪəˌbaɪ
Sklep jest tuż obok.
The shop is just nearby.
ðə ʃɒp ɪz dʒʌst ˈnɪəˌbaɪ
sąsiad mieszkający obok
next-door neighbour
nεkstdɔː ˈneɪbə