u

at, by

Mieszkam u rodziców/chłopaka.
I live at my parents'/friend's place.
aɪ lɪv æt maɪ ˈpεərənts/frεndz pleɪs
Jest u znajomych.
He is visiting his friends.
hɪ ɪz ˈvɪzɪtɪŋ hɪz frεndz
Jutro mam wizytę u dentysty.
I'm going to the dentist tomorrow.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə ðə ˈdεntɪst təˈmɒrəʊ
Czuj się jak u siebie w domu.
Make yourself at home.
meɪk jɔːˈsεlf æt həʊm
Masz to u mnie!
I owe you one!
aɪ əʊ juː wʌn!
palce u rąk/nóg
fingers/toes
ˈfɪŋgəz/təʊz