rozstać się

break up, split up, separate

Właśnie się rozstał ze swoją dziewczyną.
He's just broken up with his girlfriend.
hiːz dʒʌst ˈbrəʊkən ʌp wɪθ hɪz ˈgɜːlˌfrεnd
Rozstaliśmy się w przyjaźni.
We parted friends.
wiː ˈpɑːtɪd frεndz
Jej rodzice się rozstali.
Her parents separated.
hə ˈpεərənts ˈsεpəˌreɪtɪd