wyłączać, wyłączyć

coś turn sth off, switch sth off

Wyłącz to!
Turn it off!, Switch it off!, (AmE) Shut it off!
tɜːn ɪt ɒf!ˌ swɪtʃ ɪt ɒf!ˌ ʃʌt ɪt ɒf!
Wyłączyli prąd.
There was a power cut.
ðεə wɒz ə ˈpaʊə kʌt
Musisz to wyłączyć z kontaktu.
You must unplug it.
juː mʌst ʌnˈplʌg ɪt