nazywać się

be called

To się nazywa...
It is called...
ɪt ɪz kɔːld
To się nazywa zabawa.
That's what I call fun.
ðæts wɒt aɪ kɔːl fʌn
Ty to nazywasz dobrą kolacją?
Do you call this a good dinner?
dʊ juː kɔːl ðɪs ə gʊd ˈdɪnə?
Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Let's call a spade a spade.
lεts kɔːl ə speɪd ə speɪd
Nazywają go Mistrzem.
They call him Master.
ðeɪ kɔːl hɪm ˈmɑːstə
Jest słusznie nazywany...
He is rightly called...
hɪ ɪz ˈraɪtlɪ kɔːld