dawno

a long time ago, long ago, (od dawna) (for) a long time

Wiem to od dawna.
I've known it for a long time.
aɪv nəʊn ɪt fə ə lɒŋ taɪm
Widziałem to dawno temu.
I saw it a long time ago.
aɪ sɔː ɪt ə lɒŋ taɪm əˈgəʊ
Już od dawna...
It's been a long time since...
ɪts bɪn ə lɒŋ taɪm sɪns
Nie tak dawno...
Not so long ago..., Only recently...
nɒt səʊ lɒŋ əˈgəʊˌ ˈəʊnlɪ ˈriːsntlɪ
dawno zapomniany/zgubiony
long-forgotten/lost
lɒŋfəˈgɒtn/lɒst
od dawien dawna
since time immemorial
sɪns taɪmˌɪmɪˈmɔːrɪəl