okulary

glasses, (AmE) eyeglasses, (ochronne) goggles

Nosi pan(i) okulary?
Do you wear glasses?
dʊ juː wεə ˈglɑːsɪz?
Noszę okulary słoneczne.
I wear sunglasses.
aɪ wεə ˈsʌnˌglɑːsɪz
Potrzebuję okularów do czytania.
I need reading glasses.
aɪ niːd ˈriːdɪŋ ˈglɑːsɪz
mężczyzna w okularach
a man wearing glasses, bespectacled man
ə mæn ˈwεərɪŋ ˈglɑːsɪzˌ bɪˈspεktəkld mæn
patrzeć na coś przez różowe okulary
look at sth through rose-coloured glasses
lʊk æt θruː rəʊzˈkʌləd ˈglɑːsɪz