sprzedać, sprzedawać

coś komuś za coś sell sth to sb for sth

Sprzedałem to tanio/drogo.
I've sold it cheap/dear.
aɪv səʊld ɪt tʃiːp/dɪə
Sprzedam ci to za pięć euro.
I'll sell it to you for five euros.
aɪl sεl ɪt tə juː fə faɪv ˈjʊərəʊz
To już zostało sprzedane.
It's (been) sold.
ɪts (bɪn) səʊld
Sprzedał mnie! (zdradził)
He sold me down the river!
hɪ səʊld miː daʊn ðə ˈrɪvə!
Tanio skóry nie sprzeda.
He'll sell his life dearly.
hiːl sεl hɪz laɪf ˈdɪəlɪ