zepsuć się

break down, stop working

Zepsuł mi się samochód.
My car broke down.
maɪ kɑː brəʊk daʊn
Radio jest zepsute.
The radio is broken.
ðə ˈreɪdɪəʊ ɪz ˈbrəʊkən
Mięso się zepsuło.
The meat went/has gone bad.
ðə miːt wεnt/hæz gɒn bæd