jego

his, (po rzeczowniku) of his

Te buty nie są jego.
These shoes are not his.
ðiːz ʃuːz ɑː nɒt hɪz
Nie szedłbym tam na jego miejscu.
I wouldn't go there if I were him.
aɪ ˈwʊdnt gəʊ ðεə ɪf aɪ wɜː hɪm
Filmy są jego pasją.
He is a sucker for movies.
hɪ ɪz ə ˈsʌkə fə ˈmuːvɪz
Jego uwaga była (bardzo) trafna.
His remark was very apt.
hɪz rɪˈmɑːk wɒz ˈvεrɪ æpt
To już rok od jego śmierci.
It's been a year since he died.
ɪts bɪn ə jɪə sɪns hɪ daɪd
To jest wyłącznie jego sprawa.
It is solely his business.
ɪt ɪz ˈsəʊllɪ hɪz ˈbɪznɪs
To jest jego typowa wymówka.
It's his usual excuse.
ɪts hɪz ˈjuːʒʊəl ɪkˈskjuːz