pogoda

weather

Jaka będzie pogoda?
What will the weather be like?
wɒt wɪl ðə ˈwεðə biː laɪk?
Pogoda się poprawia/pogarsza.
The weather is getting better/worse.
ðə ˈwεðə ɪz gεtɪŋ ˈbεtə/wɜːs
Co za paskudna pogoda!
What foul weather!
wɒt faʊl ˈwεðə!
Jeśli pogoda się utrzyma...
If the weather holds...
ɪf ðə ˈwεðə həʊlds
Mimo złej pogody...
Despite bad weather...
dɪˈspaɪt bæd ˈwεðə
Z powodu złej pogody...
Due to bad weather...
djuː tə bæd ˈwεðə
piękna pogoda
nice/fair weather
naɪs/fεə ˈwεðə
bez względu na pogodę
in all weathers, come rain or shine
ɪn ɔːl ˈwεðəzˌ kʌm reɪn ɔː ʃaɪn
słoneczna/deszczowa/mroźna pogoda
sunny/rainy/frosty weather
ˈsʌnɪ/ˈreɪnɪ/ˈfrɒstɪ ˈwεðə
pogoda w kratkę
changeable weather
ˈtʃeɪndʒəbl ˈwεðə
pogoda ducha
peace of mind, heart's ease
piːs əv maɪndˌ hɑːts iːz
prognoza pogody
weather forecast
ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst