najlepiej

best, (najlepsze rozwiązanie) preferably

Zrób to jak najlepiej.
Do it as well as possible/you can.
dʊ ɪt əz wεl əz ˈpɒsɪbl/juː kən
Zrobił tak, jak umiał najlepiej.
He did it as best he could.
hɪ dɪd ɪt əz bεst hɪ kʊd
Proszę to wysłać, najlepiej e-mailem.
Send it, preferably by e-mail.
sεnd ɪtˌ ˈprεfərəblɪ baɪ iːmeɪl
Najlepiej będzie, jeśli zrobisz to sam.
You had/You'd best do it yourself.
juː hæd/juːd bεst dʊ ɪt jɔːˈsεlf
To nie wyszło najlepiej.
That wasn't too good.
ðæt ˈwɒznt tuː gʊd
Nie czuję się najlepiej.
I don't feel well.
aɪ dəʊnt fiːl wεl