warto

worth

Warto to zobaczyć/tego spróbować.
It is worth seeing/a try.
ɪt ɪz wɜːθ ˈsiːɪŋ/ə traɪ
Nic wartego wzmianki/uwagi.
Nothing worth mentioning., Nothing to speak of.
ˈnʌθɪŋ wɜːθ ˈmεnʃənɪŋˌ ˈnʌθɪŋ tə spiːk əv
Warto było jechać na tę wycieczkę.
The trip was worth it.
ðə trɪp wɒz wɜːθ ɪt
Nie warto się tak fatygować.
It is not worth the effort.
ɪt ɪz nɒt wɜːθ ðiː ˈεfət