przysięgać

promise, swear, take an oath

Przysięgam, że cię zabiję!
I swear I'll kill you!
aɪ swεə aɪl kɪl juː!
Mógłbym przysiąc, że...
I could swear that...
aɪ kʊd swεə ðæt
Przysięgał wierność...
He swore allegiance to...
hɪ swɔː əˈliːdʒəns tə