odwaga

courage, bravery, (pot.) guts

Nie mam odwagi mu tego powiedzieć.
I don't have the courage to tell him.
aɪ dəʊnt hæv ðə ˈkʌrɪdʒ tə tεl hɪm
To wymaga odwagi.
It takes courage.
ɪt teɪks ˈkʌrɪdʒ
Zabrakło jej odwagi.
She lost courage.
ʃɪ lɒst ˈkʌrɪdʒ
To mi dodało odwagi.
That boosted my courage.
ðæt buːstɪd maɪ ˈkʌrɪdʒ
Zbierzcie się na odwagę i...
Pluck up the courage and...
plʌk ʌp ðə ˈkʌrɪdʒ ænd