obowiązek

duty, obligation

Mam pewne obowiązki.
I have some obligations/commitments.
aɪ hæv sʌmˌɒblɪˈgeɪʃənz/kəˈmɪtmənts
Spełnił swój obowiązek.
He did his duty., He fulfilled his duty.
hɪ dɪd hɪz ˈdjuːtɪˌ hɪ fʊlˈfɪld hɪz ˈdjuːtɪ
Zaniedbują swoje obowiązki.
They neglect their duties.
ðeɪ nɪˈglεkt ðεə ˈdjuːtɪz
Nie mamy obowiązku ich informować.
We are not obliged to inform them.
wiː ɑː nɒt əˈblaɪdʒd tə ɪnˈfɔːm ðəm
Zrobiła to z obowiązku.
She did it out of duty.
ʃɪ dɪd ɪt aʊt əv ˈdjuːtɪ
Został zwolniony z obowiązku służby wojskowej.
He was exempted from military service.
hɪ wɒz ɪgˈzεmptɪd frɒm ˈmɪlɪtərɪ ˈsɜːvɪs
Pasażerowie mają obowiązek...
The passengers are required to...
ðə ˈpæsɪndʒəz ɑː rɪˈkwaɪəd tə
obowiązek szkolny
compulsory education
kəmˈpʌlsərɪˌεdjʊˈkeɪʃən