wybaczyć

komuś coś forgive sb (for) sth, excuse sb for sth, pardon sb

Wybaczysz mi?
Will you forgive me?
wɪl juː fəˈgɪv miː?
Nigdy sobie tego nie wybaczę.
I will never, ever forgive myself.
aɪ wɪl ˈnεvəˌ ˈεvə fəˈgɪv maɪˈsεlf
Proszę wybaczyć, że to mówię...
Pardon me for saying so...
ˈpɑːdn miː fə ˈseɪɪŋ səʊ
Nie wybaczę mu tego nigdy w życiu.
I will never, ever, forgive him.
aɪ wɪl ˈnεvəˌ ˈεvəˌ fəˈgɪv hɪm
Takich błędów się nie wybacza.
Such mistakes are not forgiven.
sʌtʃ mɪˈsteɪks ɑː nɒt fəˈgɪvən
Proszę wybaczyć na moment!
Excuse me for a moment!
ɪkˈskjuːz miː fɔː ə ˈməʊmənt!
Proszę wybaczyć mój słaby angielski.
Please excuse my bad English.
pliːz ɪkˈskjuːz maɪ bæd ˈɪŋglɪʃ
Pan(i) wybaczy, ale...
With respect...
wɪθ rɪˈspεkt