przyjemność

joy, delight, pleasure

Z przyjemnością zawiadamiam, że...
I am pleased to inform you that...
aɪ əm pliːzd tə ɪnˈfɔːm juː ðæt
Z przyjemnością. (odpowiedź na prośbę itp.)
With pleasure., I'll be delighted to.
wɪθ ˈplεʒəˌ aɪl biː dɪˈlaɪtɪd tə
Jazda tym samochodem to prawdziwa przyjemność.
The car is a delight to drive.
ðə kɑː ɪz ə dɪˈlaɪt tə draɪv
Cała przyjemność po mojej stronie.
The pleasure is all mine.
ðə ˈplεʒə ɪz ɔːl maɪn
Najpierw obowiązek, potem przyjemność.
Business before pleasure.
ˈbɪznɪs bɪˈfɔː ˈplεʒə
Sprawię mu tę przyjemność...
I'll let him have the pleasure...
aɪl lεt hɪm hæv ðə ˈplεʒə
Mam przyjemność...
I have the pleasure to...
aɪ hæv ðə ˈplεʒə tə
Miałem (już) tę przyjemność...
I (have) had the pleasure to...
aɪ (hæv) hæd ðə ˈplεʒə tə
wyłącznie dla przyjemności
just for pleasure
dʒʌst fə ˈplεʒə