możliwość

possibility, opportunity, chance

Nie było innej możliwości.
There was no other way., We had no other choice.
ðεə wɒz nəʊ ˈʌðə weɪˌ wiː hæd nəʊ ˈʌðə tʃɔɪs
Wyczerpaliśmy wszystkie możliwości.
We had exhausted every possibility.
wiː hæd ɪgˈzɔːstɪd ˈεvrɪˌpɒsɪˈbɪlɪtɪ
To przekracza nasze możliwości.
That is beyond our capabilities.
ðæt ɪz bɪˈjɒnd aʊəˌkeɪpəˈbɪlɪtɪz
Nie miałem możliwości...
I didn't have the opportunity to...
aɪ ˈdɪdnt hæv ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ tə
Istnieje realna możliwość...
There is a definite possibility...
ðεə ɪz ə ˈdεfɪnɪtˌpɒsɪˈbɪlɪtɪ
w miarę możliwości
if possible
ɪf ˈpɒsɪbl