skręcić

turn, (śrubami) screw together, (nogę itp.) sprain

Proszę skręcić w pierwszą ulicę w prawo.
Take the first (street) right.
teɪk ðə fɜːst (striːt) raɪt
Skręciła głowę w lewo.
She turned her head to the left.
ʃɪ tɜːnd hə hεd tə ðə lεft
Skręciła sobie kark.
She broke her neck.
ʃɪ brəʊk hə nεk
Sam sobie skręca papierosy.
He rolls (up) his own cigarettes.
hɪ rəʊlz (ʌp) hɪz əʊnˌsɪgəˈrεts
Skręca go z zazdrości.
He's eaten up with jealousy.
hiːz ˈiːtn ʌp wɪθ ˈdʒεləsɪ
Skręca mnie, jak czytam takie bzdury.
Reading such rubbish really sickens me.
ˈriːdɪŋ sʌtʃ ˈrʌbɪʃ ˈrɪəlɪ ˈsɪkənz miː
Skręcę mu kark.
I'm gonna wring his neck.
aɪm ˈgɒnə rɪŋ hɪz nεk
skręcać się z bólu
writhe in pain
raɪð ɪn peɪn