suma

sum, total

W sumie było tam 40 osób.
There were forty people altogether.
ðεə wɜː ˈfɔːtɪ ˈpiːplˌɔːltəˈgεðə
Ile to będzie w sumie?
What's the total?, How much is it altogether?, How much does it make?
wɒts ðə ˈtəʊtl?ˌ haʊ mʌtʃ ɪz ɪtˌɔːltəˈgεðə?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt meɪk?
Kolacja kosztuje w sumie 10 euro.
The dinner is 10 euros all in.
ðə ˈdɪnə ɪz tεn ˈjʊərəʊz ɔːl ɪn
Straty wyniosły w sumie milion.
The damage totalled one million.
ðə ˈdæmɪdʒ ˈtəʊtld wʌn ˈmɪljən
Jestem w sumie zadowolony, że nie przyszedł.
After all, I'm glad he hasn't come.
ˈɑːftə ɔːlˌ aɪm glæd hɪ ˈhæznt kʌm
Zarobił okrągłą sumkę.
He made a tidy sum of money.
hɪ meɪd ə ˈtaɪdɪ sʌm əv ˈmʌnɪ
w sumie
altogether, in total
ˌɔːltəˈgεðəˌ ɪn ˈtəʊtl
spora suma pieniędzy
a tidy/sizeable sum of money
ə ˈtaɪdɪ/ˈsaɪzəbl sʌm əv ˈmʌnɪ