uderzyć

kogoś hit, punch sb, w coś crash into sth

Samochód uderzył w mur.
The car crashed into a wall.
ðə kɑː kræʃt ˈɪntə ə wɔːl
Uderzyłem się w piszczel.
I bruised my shin.
aɪ ˈbruːzd maɪ ʃɪn
Uderzył go pięścią.
He punched him.
hɪ pʌntʃt hɪm
Uderzyłem głową o...
I hit my head on..., I bumped my head on...
aɪ hɪt maɪ hεd ɒnˌ aɪ bʌmpt maɪ hεd ɒn
Alkohol uderza mi do głowy.
The alcohol is going to my head.
ðiː ˈælkəˌhɒl ɪz ˈgəʊɪŋ tə maɪ hεd