taki

such (a), like that/this (one)

Nie zadawajcie mu takich pytań.
Don't ask him questions like these.
dəʊnt ɑːsk hɪm ˈkwεstʃənz laɪk ðiːz
Nie kupiłbym takich butów.
I wouldn't buy such shoes.
aɪ ˈwʊdnt baɪ sʌtʃ ʃuːz
Nic takiego nie powiedziałem.
I didn't say anything like that.
aɪ ˈdɪdnt seɪ ˈεnɪˌθɪŋ laɪk ðæt
To nie było takie proste.
It wasn't quite that easy.
ɪt ˈwɒznt kwaɪt ðæt ˈiːzɪ
Dlaczego robisz taką minę?
What's that long face (about)?
wɒts ðæt lɒŋ feɪs (əˈbaʊt)?
Nie przepuści takiej okazji.
He won't let the opportunity slip., He won't miss the opportunity.
hɪ wəʊnt lεt ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ slɪpˌ hɪ wəʊnt mɪs ðiːˌɒpəˈtjuːnɪtɪ
Jak możesz mówić coś takiego?
How can you say such a thing?
haʊ kən juː seɪ sʌtʃ ə θɪŋ?
Drugiego takiego nie znajdziesz.
There is no one like him.
ðεə ɪz nəʊ wʌn laɪk hɪm
Już taki jest.
That's the way he is., He is built/made that way.
ðæts ðə weɪ hɪ ɪzˌ hɪ ɪz bɪlt/meɪd ðæt weɪ
Mam w domu dokładnie taki sam.
I have the (very) same at home.
aɪ hæv ðə (ˈvεrɪ) seɪm æt həʊm
Takie uwagi zostaw dla siebie.
Keep such remarks to yourself.
kiːp sʌtʃ rɪˈmɑːks tə jɔːˈsεlf
Jaki ojciec, taki syn.
Like father like son.
laɪk ˈfɑːðə laɪk sʌn
W takim wypadku...
Well, in that case...
wεlˌ ɪn ðæt keɪs
taki sobie
so-so
səʊsəʊ