prawdziwy

true, real

To mój prawdziwy przyjaciel.
He's a true friend of mine.
hiːz ə truː frεnd əv maɪn
To jest (wyprodukowane) z prawdziwej skóry.
It is made of genuine leather.
ɪt ɪz meɪd əv ˈdʒεnjʊɪn ˈlεðə
To prawdziwy Amerykanin.
He's a real American.
hiːz ə ˈrɪəl əˈmεrɪkən
Ta historia nie jest prawdziwa.
This is not a true story.
ðɪs ɪz nɒt ə truː ˈstɔːrɪ
ukazać czyjeś prawdziwe oblicze
hold the mirror up to sb
həʊld ðə ˈmɪrə ʌp