umiar

moderation

Piję z umiarem.
I drink with moderation.
aɪ drɪŋk wɪθˌmɒdəˈreɪʃən
Trzeba znać umiar.
You must know when to stop.
juː mʌst nəʊ wεn tə stɒp
Wszystko z umiarem.
Everything in moderation., Moderation is the watchword.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪnˌmɒdəˈreɪʃənˌˌmɒdəˈreɪʃən ɪz ðə ˈwɒtʃˌwɜːd