biały

white

Jem tylko białe mięso.
I only eat white meat.
aɪ ˈəʊnlɪ iːt waɪt miːt
Była biała jak ściana.
She was as white as a sheet.
ʃɪ wɒz əz waɪt əz ə ʃiːt
Był cały ubrany na biało.
He was all dressed in white.
hɪ wɒz ɔːl drεst ɪn waɪt
Mamy to czarno na białym.
We have it in black and white.
wiː hæv ɪt ɪn blæk ænd waɪt
Biały Dom zdementował tę wiadomość.
The White House denied the report.
ðə waɪt haʊs dɪˈnaɪd ðə rɪˈpɔːt
Poproszę dwie białe kawy.
Two white coffees, please.
tuː waɪt ˈkɒfɪzˌ pliːz
Bawiliśmy się do białego rana.
We partied till dawn.
wiː ˈpɑːtɪɪd tɪl dɔːn
białe pieczywo
white bread
waɪt brεd
w biały dzień
in broad/full daylight
ɪn brɔːd/fʊl ˈdeɪˌlaɪt
biały kruk
rare bird
rεə bɜːd