racja

reason

Mam rację?
Am I right?
əm aɪ raɪt?
Musiałem mu przyznać rację.
I had to admit that he was right.
aɪ hæd tə ədˈmɪt ðæt hɪ wɒz raɪt
Obawiam się, że ma rację.
I'm afraid he's right.
aɪm əˈfreɪd hiːz raɪt
W zasadzie masz rację.
On the whole you are right.
ɒn ðə həʊl juː ɑː raɪt
Święta racja!
How right you are!
haʊ raɪt juː ɑː!
Masz rację co do...
You are right about...
juː ɑː raɪt əˈbaʊt
... co dowodzi tylko, że ma rację.
... which just goes to show that he is right.
... wɪtʃ dʒʌst gəʊz tə ʃəʊ ðæt hɪ ɪz raɪt