odebrać

komuś coś take sth away from sb, deprive sb of sth

Odebrali mu prawo jazdy.
He had his (driving) licence revoked.
hɪ hæd hɪz (ˈdraɪvɪŋ) ˈlaɪsəns rɪˈvəʊkt
Ja odbiorę! (telefon)
I'll get that!
aɪl gεt ðæt!
Nie odbierajcie mi tego.
Don't take it away from me.
dəʊnt teɪk ɪt əˈweɪ frɒm miː
Odbierzesz dzieci ze szkoły?
Will you pick up the kids from school?
wɪl juː pɪk ʌp ðə kɪdz frɒm skuːl?
Odebrałeś moją wiadomość?
Did you get my message?
dɪd juː gεt maɪ ˈmεsɪdʒ?
Odebrał sobie życie.
He took his (own) life.
hɪ tʊk hɪz (əʊn) laɪf