zresztą

after all, for that matter

Tego się zresztą spodziewaliśmy.
After all, we expected that.
ˈɑːftə ɔːlˌ wiː ɪkˈspεktɪd ðæt
To mnie zresztą nie obchodzi.
I don't care about it anyway.
aɪ dəʊnt kεə əˈbaʊt ɪt ˈεnɪˌweɪ
Znowu ma kłopoty, jak zwykle zresztą.
He is in trouble again, but that's no news.
hɪ ɪz ɪn ˈtrʌbl əˈgεnˌ bət ðæts nəʊ njuːz