równy

straight, (płaski) flat, (prawo) equal

To równy gość.
He's a square guy.
hiːz ə skwεə gaɪ
Kosztowało to równą stówę.
It was exactly one hundred.
ɪt wɒz ɪgˈzæktlɪ wʌn ˈhʌndrəd
Podzielimy to po równo.
We'll share it equally.
wiːl ʃεə ɪt ˈiːkwəlɪ
Rozmawiają jak równy z równym.
They treat each other as equals.
ðeɪ triːt iːtʃ ˈʌðə əz ˈiːkwəlz
Wszyscy ludzie są równi.
All men are equal.
ɔːl mεn ɑː ˈiːkwəl
rozmawiać z kimś jak równy z równym
treat each other as equals
triːt iːtʃ ˈʌðə əz ˈiːkwəlz
skoczyć na równe nogi
take a plunge, jump in with both feet
teɪk ə ˈplʌndʒˌ dʒʌmp ɪn wɪθ bəʊθ fiːt