żart

joke, (form.) jest

Powiedziałem to tylko dla żartu.
I only said it in jest.
aɪ ˈəʊnlɪ sεd ɪt ɪn dʒεst
Robią sobie z nas żarty.
They are making fun of us.
ðeɪ ɑː ˈmeɪkɪŋ fʌn əv əs
Obrócił to w żart.
He turned it into a joke.
hɪ tɜːnd ɪt ˈɪntə ə dʒəʊk
Nie znasz się na żartach?
Can't you take a joke?
kɑːnt juː teɪk ə dʒəʊk?
Żarty na bok!
Joking aside/apart.
dʒəʊkɪŋ əˈsaɪd/əˈpɑːt
Zrobiłem to dla żartu.
I did it for fun.
aɪ dɪd ɪt fə fʌn
Tu kończą się żarty.
This is getting beyond a joke.
ðɪs ɪz gεtɪŋ bɪˈjɒnd ə dʒəʊk
To nie są żarty.
This is getting beyond a joke.
ðɪs ɪz gεtɪŋ bɪˈjɒnd ə dʒəʊk
Dla żartu przezywamy go...
We jokingly call him...
wiː dʒəʊkɪŋlɪ kɔːl hɪm