lubić

kogoś/coś like sb/sth

Co lubisz robić?
What do you enjoy doing?, What do you like to do?
wɒt dʊ juː ɪnˈdʒɔɪ ˈduːɪŋ?ˌ wɒt dʊ juː laɪk tə dʊ?
Nie lubię go.
I don't like him.
aɪ dəʊnt laɪk hɪm
Lubię śpiewać.
I like to sing., I like singing.
aɪ laɪk tə sɪŋˌ aɪ laɪk ˈsɪŋɪŋ
Lubię zwiedzać zabytki.
I like sightseeing.
aɪ laɪk ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Lubię jeździć na rowerze.
I like to ride my bike., I like cycling/biking.
aɪ laɪk tə raɪd maɪ baɪkˌ aɪ laɪk ˈsaɪklɪŋ/baɪkɪŋ
Co lubisz najbardziej?
What do you like best?
wɒt dʊ juː laɪk bεst?
Jakie jedzenie najbardziej lubisz?
What is your favourite meal?
wɒt ɪz jɔː ˈfeɪvrɪt miːl?
Jest lubiana wśród dzieci.
She is popular with kids.
ʃɪ ɪz ˈpɒpjʊlə wɪθ kɪdz
Lubię jeździć na nartach, on z kolei lubi pływać.
I like skiing whereas he likes swimming.
aɪ laɪk skiːɪŋ wεərˈæz hɪ laɪks ˈswɪmɪŋ
Lubi kwiaty, szczególnie róże.
She likes flowers, roses in particular.
ʃɪ laɪks ˈflaʊəzˌ rəʊzɪz ɪn pəˈtɪkjʊlə
Nie lubi czytać.
He's not much into reading.
hiːz nɒt mʌtʃ ˈɪntə ˈriːdɪŋ
Nie lubię mówić o sobie.
I don't like talking about myself.
aɪ dəʊnt laɪk tɔːkɪŋ əˈbaʊt maɪˈsεlf
Co kto lubi.
To each his own., Different strokes for different folks.
tə iːtʃ hɪz əʊnˌ ˈdɪfərənt strəʊks fə ˈdɪfərənt fəʊks
Historia lubi się powtarzać.
History repeats itself.
ˈhɪstrɪ rɪˈpiːts ɪtˈsεlf
Życie lubi robić niespodzianki.
Life is full of surprises.
laɪf ɪz fʊl əv səˈpraɪzɪz
Co najbardziej lubisz (w)...?
What do you like best (about)...?
wɒt dʊ juː laɪk bεst (əˈbaʊt)?
Ponieważ wiem, że tego nie lubisz...
Knowing that you don't like it...
ˈnəʊɪŋ ðæt juː dəʊnt laɪk ɪt
Co lubię i czego nie lubię:...
My likes and dislikes:...
maɪ laɪks ænd dɪsˈlaɪks